itm

Per seleccionar no podem obviar processos escotàstics. Moltes mostres per formar una funcíó cap a la densitat de funció. Molts CV que aspiran a obtenir l´oferta laboral !