Empresari estem desenvolupant un projecte perquè et sigui molt fàcil gestionar ofertes i candidats. Pots triar 4 modalitats de servei de preus. Podràs obtenir una avaluació de cada candidat dins una fitxa interactiva perquè facis les gestions oportunes.


Todas nuestras selecciones realizadas desde 2016 . Consultar aquí .

Haz tu registro y entra tu oferta ! Más adelante hablamos y si hace falta te visitamos !!!