EMPRESA

  PROCÉS SELECCIÓ GARANTIT 6 MESOS !
En cas de ser necessari us venim a fer una visita personalitzada. 
Finançament 100 % per BBVA. Cerqui al seus candidats amb senzills pagaments!

Registre Oferta Laboral

TOTS ELS OFICIS I PROFESSIONS.VOSTÈ FA L´ENTREVISTA FINAL I EL CONTRACTE , NOSALTRES LA RESTA !

LA NEGOCIACIÓ  FINAL PER L´EMPRESA. 

Aquí vostè no perd mai els diners ! Si trobeu un candidat mentres nosaltres l´estavem cercant-lo  us guardem la selecció per un altra oferta. En cas , difícil, de NO  trobar-vos el candidat us fem retorn íntegre dels diners!