El candidat cal que es  registri  per poder veure i apuntar-se a les ofertes. Aleshores se li sol.licitarà més dades  i podrà adjuntar el seu   currículum en pdf.

Funcionem per ofertes no per bolsa de CV.  Sistema dinàmic de refresc de candidats. Les ofertes se esborran quan son ocupades per un candidat.