EMPRESA

Àrea Gestió EmpresaAccés base de dades (BD) multifunció per l´empresari. Podrà realitzar i gestionar als seus candidats amb una plataforma moderna i actualitzada als nostres temps.

No som un simple base de dades som un empresa RRHH per a vostè que fem servir un BD con un servei al client.

Hi ha moltes preguntes respostes a la pestanya suport del menú principal.ITM

Servei integrat a les seleccions de personal que permet perfilar millors els candidats. Nou sistema ITM!

Seleccions

Cerquem personal de tots els oficis i professions. Pocs i bons candidats per fer més senzilla la selecció final.

Us visitem!

Voleu que coneixem el vostre entorn empresarial per acotar millor el candidat que cerqueu per un lloc de feina.